bnner34

produkty

  • Profesionální a důvěryhodné celní odbavení

    Celní odbavení

    Celní odbavení je postup, při kterém má dovozce nebo vývozce povinnost deklarovat údaje o nákladu celním orgánům a uplatnit zlepšení pro náklad, zavazadla, expresní zásilku, odesílatele a příjemce, kariéry, vlastníka nákladu nebo agenturu.Celní odbavení je nejnutnější procedurou pro dovoz a vývoz.