bnner34

produkty

  • Příslušná certifikace produktu a celní odbavení

    Certifikační služby

    Výrobky vyrobené v Číně, které jsou vyváženy do jiných zemí po celém světě, musí před prodejem v regionu splňovat místní bezpečnostní certifikační normy.S rozvojem mezinárodního obchodu se mění i příslušné certifikace, povolení k celnímu odbavení, hodnotící zprávy přepravy nákladu atd. požadované zeměmi celého světa pro dovážené produkty.Pro dovoz a vývoz zboží jsou relevantní certifikace produktu a certifikace celního odbavení nezbytnými a důležitými dokumenty při legálním vstupu do cílové země a v souladu s předpisy a proudění do oblasti místního oběhu.